25 Czerwiec, imieniny obchodzi: Dorota, Łucja, Wilhelm

Kategorie:
  Gdzie się bawić?
  Barwy Lata
  Agroturystyka
  Fotogaleria
  Gastronomia
  Jak do nas dojechać?
  Kupię/sprzedam nieruchomość
  Motoryzacja
  O regionie
  Ośrodki wypoczynkowe
  Rekreacja
  Sklepy
  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Boszkowo
  Turystyka
  Zdrowie i uroda
   
  Serwis:
  Oferta
  Kontakt
  O serwisie
  Pisali o nas
  Pogoda na dziś, jutro, ...
  Pozwól wybudować nam swoją stronę WWW
  Spot radiowy
  Strona główna
   
  Mapa Boszkowa:
   
   
  Interaktywne zwiedzanie
   
  Punkt apteczny:
   
  apteka
   
  Cash point
   
  bankomat
   
  Nieruchomości zabudowane na sprzedaż Drukuj
  << powrót

  Data publikacji:2010-04-02
  Kategoria:Sprzedam
  Odsłon:11757  O G Ł O S Z E N I E
  -----------------------------------

  Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowych zabudowanych drewnianymi domkami, położonych w Dominicach, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 26071

  Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

  • 49/18 o powierzchni 199 m² cena wywoławcza 60 000,00 zł (domek nr 4)
  • 49/19 o powierzchni 197 m² cena wywoławcza 60 000,00 zł (domek nr 3)
  • 49/20 o powierzchni 335 m² cena wywoławcza 74 100,00 zł (domek nr 2)
  • 49/21 o powierzchni 360 m² cena wywoławcza 71 000,00 zł (domek nr 1)

  Wyżej wymienione nieruchomości wyposażone są w:
  • instalację elektryczną przystosowaną do poboru mocy z istniejącej wewnętrznej (pozalicznikowej) sieci kablowej do 2,0 kW
  • instalację wodociągową z przyłączem z rury Fe/Zn Ø 1” zasilaną ze stacji wodociągowej Urzędu Gminy wytrącającą nadmiernie żelazo i mangan
  • instalację kanalizacji sanitarnej podłączoną do wyeksploatowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,
  Wszystkie trzy sieci zewnętrzne wymagają przebudowy.
  Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań.
  Przeznaczone do zbycia nieruchomości można oglądać w dniu 07 maja 2010r. w godzinach od 10.00 do 11.00
  Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2010r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 14 maja 2010r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 1209 2000 0025

  Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
  Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
  Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie 065 52 52 994.

  Wójt
  mgr Stanisław Waligóra


  Komentarze:
  masz swoje zdanie? - dodaj komentarz

  Wyszukiwanie:
   
   
   
  Odnośniki:
   
  windsurfing w Boszkowie
   
  patron medialny boszkowo.info
   
  restauracja Toscania zaprasza - 3km od Boszkowa
   
  Dla regionu:
   Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki
   
  Lokalizacja:
   
   
  Barwy Lata
   
  Barwy Lata - opowiadanie w odcinkach
   
  WOPR:
   
  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Boszkowo
   
  Multimedia:
  Spot radiowy boszkowo.info
  Przemęcki Park Krajobrazowy - ptaki
   
  Reklama
   
  © 2003-2011 Internet Media